Mission Statement & Institutional Student Learning Outcomes

Honolulu Community College provides accessible educational opportunities through an engaging learning environment that values academic excellence and personal growth of all students, with a kuleana (responsibility) to Native Hawaiians and our community, through career, liberal arts, technology, transfer, and professional training programs.

Core values

Mission Statement Poster

 • Student-Centered and Student Focused –offering a supportive, high quality learning environment that guides students through their college pathway to become contributing members and leaders of our community.
 • Community and Industry Partnerships – fostering educational partnerships with state-registered apprenticeship programs, local industries, and other organizations to create diverse academic and training opportunities.
 • Indigenous Serving – supporting the Native Hawaiian community and its language, history, and culture.
 • Sustainability – creating a culture of social responsibility around the conservation of resources and creating a foundation for environmental stewardship.
 • Diversity and Equity – maintaining an equitable multicultural environment where all aspects of diversity are appreciated and respected.

Ko Ke Kulanui Kaiāulu ʻo Honolulu ʻŌlelo Kumu

ʻO ka hana kumu o ko Ke Kulanui Kaiāulu ʻo Honolulu e hoʻoholo i ka hoʻonaʻuaao ʻana i nā haumāna like ʻole āpau ma nā hana aʻo pono he nui, me nā hana e holomua ai i nā mea kumu manaʻo pono, ka paipai ʻana i ka hoʻoulu pono i nā haumāna āpau, me ke kuleana e lawelawe i nā haumāna ʻōiwi Hawaiʻi a e lawelawe i nā kānaka o ke kaiāulu e huli ana i ke ola ame ka naʻauao no ka pono o nā lāhui kānaka a puni ka honua, ma nā papa hana hana noʻeau, ke kākoʻo ʻana i nā haumāna e makemake ai e hele i ke kulanui ame nā papa hana ʻoihana pākōlea like ʻole.

Nā ʻOiaʻiʻo Pili Kino Ponoʻī

 • No ka pono o nā haumāna - no ke kākoʻo ʻana i nā haumāna e hele ana i ke kulanui kaiāulu nei, e mālama i kahi kulanui kaiāulu maikaʻi aʻe noka hoʻoulu ʻana i ua mau haumāna nei e lilo i kupa pono a alakaʻi pono no ka pono o ka lehulehu.
 • No nā pilina kaiāulu ame nā pilina ʻoihana like ʻole - no ka hoʻopaipai ʻana i nā pilina naʻauao me nā papa hana ʻoihana i hoʻāpono ʻia e ka Mokuʻāina ʻo Hawaiʻi , nā ʻoihana kūloko o Hawaiʻi ame nā hui ʻē aʻe e hoʻokumu i nā hana hoʻonaʻauao like ʻole ame nā papa hana hoʻomaʻamaʻa he nui.
 • No ka lawelawe ʻana i nā haumāna ʻōiwi Hawaiʻi - no ke kākoʻo ʻana i nā kānaka ʻōiwi Hawaiʻi ame ka hoʻoulu ʻana i ke ola o ka ʻōlelo Hawaiʻi , ke kuamoʻo ponoʻī o Hawaiʻi , ame nā ʻike ame nā hana o ko Hawaiʻi pae ʻāina.
 • No nā hana mālama pono ʻana i ko ka honua - no ke kākoʻo ʻana mai i nā hana pono e pili ana i ka mālama ʻana i nā mea ulu, ame ka hoʻokahua ʻana i nā hana pono i waena o kekahi i kekahi, ame nā mea maoli ko ke ao nei.
 • No ka pono o nā lāhui kānaka a puni ka honua - no ka mālama ʻana kekahi i kekahi me ke kaulike, ka mahalo ʻana, ame ke aloha.

Institutional Student Learning Outcomes

Honolulu Community College defines the following six core competencies as its Institutional Learning Outcomes:

 • Critical Thinking - Effectively analyze arguments, assumptions, and problems and draw conclusions.
 • Information Literacy - Form strategies to locate, evaluate, and apply information, and know the ethical and legal issues surrounding information and information technology.
 • Effective Communication - Actively express and exchange ideas through listening, speaking, reading, writing, and other modes of interpersonal expression.
 • Quantitative Reasoning - Effectively analyze numerical data, solve quantitative problems, and apply mathematical concepts.
 • Career Preparation - Demonstrate knowledge and skills to successfully move to a baccalaureate education or selected vocation.
 • Community Awareness and Social Responsibility - Demonstrate and apply an understanding of moral and ethical issues that pertain to the environment, social justice, and cultural diversity.